Producten

Afdrukken
BIO beschikt over een reeks financiële instrumenten die bijdragen tot de groei van bestaande ondernemingen of hulp bieden bij de opstart van bedrijven. Bovendien kunnen ze afgestemd worden op de noden van elk project en de lokale omstandigheden. De investeringen worden in euro of in US dollar uitgevoerd, maar ook in lokale munt, afhankelijk van geval tot geval.

Kapitaal en quasi-kapitaal
Ondernemingen die pas gestart zijn, die hun activiteiten wensen uit te breiden of die hun financiële basis willen versterken, kunnen steun krijgen van BIO in de vorm van een deelname in het kapitaal. De participatie van BIO, altijd een minderheidsbelang en meestal onderworpen aan een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, is bedoeld om later overgedragen te worden aan andere aandeelhouders, aan derden of op de financiële markten eens het bedrijf een duurzaam niveau van maturiteit heeft bereikt. BIO maakt ook gebruik van quasi-kapitaal (mezzanine, achtergestelde of converteerbare leningen,etc... ) om de financiële mogelijkheden van een bedrijf in wording te verhogen, zonder daarbij het belang van de aandeelhouders te doen verwateren.

Leningen op lange termijn
BIO biedt een brede waaier aan leningen op middellange tot lange termijn aan met variabele of vaste rentevoet. De looptijd kan variëren van 3 tot 10 jaar, met een maximum betalingsvrije periode van drie jaar.Garanties
Wanneer BIO zich borg stelt betekent dat voor de onderneming een garantie op solvabiliteit, wat het bekomen van middelen bij kredietleners uit de private sector vergemakkelijkt, aangezien het nakomen van bepaalde verplichtingen voor hun rekening gegarandeerd is.

Lokale munt
BIO kan projecten financieren in de lokale munt om de risico's gebonden aan wisselkoersen en interestvoeten te beperken.

Terug