Expertisefonds

Afdrukken
Via het Expertisefonds verleent BIO subsidies voor de cofinanciering van haalbaarheidsstudies en technische bijstand programma’s.

Bij het starten of uitbreiden van een onderneming is de haalbaarheidsstudie een onontbeerlijke stap.

De bedoeling ervan is te bewijzen dat een project technisch haalbaar en economisch rendabel is, en het is één van de basisvereisten voor het opstellen van een ondernemingsplan.

De subsidies voor de haalbaarheidsstudies worden toegekend tot een bedrag van hoogstens 50% van de totale kost en met een maximumgrens van EUR 100.000 per project.

BIO steunt ook programma's voor technische bijstand op vraag van de klantondernemingen, om hun prestaties te verbeteren, om hen competitiever te maken en hun impact op duurzame ontwikkeling te vergroten. Dit gebeurt via vorming, advies en kennisoverdracht.

Deze subsidies zijn niet terug te betalen.

  • Fact Sheet Haalbaarheidsstudies en Subsidies (212.95 KB) Download
Terug