De privésector ondersteunen

Afdrukken
Ontwikkelingshulp wordt doorgaans geassocieerd met humanitaire hulp, ngo's, of technische samenwerking, maar zelden met de privésector. Deze speelt nochtans een cruciale rol in de economische en sociale ontwikkeling van een land.

BIO vervult haar ondersteunde opdracht door erop toe te zien dat haar investeringen een duurzame positieve impact teweegbrengen op de economische groei en op de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van het land.

In die zin houdt BIO rekening met fundamentele indicatoren voor de ontwikkeling zoals de sociale impact (naleven van de sociale reglementering),de economische impact (rendabiliteit van een project en het genereren van fiscale inkomsten, impact op de sector, ontwikkeling van de financiële markten, etc...), de impact op het milieu en de impact op vlak van deugdelijk bestuur. Aan de hand van een reeks indicatoren probeert BIO ook te bepalen in hoeverre zij een strategische rol heeft gespeeld in een investeringsproject, hetzij door de rol van pionier op zich te nemen, door andere investeerders aan te trekken, of nog door op significante wijze bij te dragen tot het versterken van de sector of diens geloofwaardigheid.

Terug