FAQ

Stelt u zich vragen bij de verwervingscriteria van subsidies of een financiering in het kader van uw project? U vindt misschien het antwoord hieronder.

Veelgestelde vragen over de financieringen

 • Wie kan een financiering genieten?

 • U vindt de toekenningscriteria in onze brochure, die u hier kan downloaden.

 • Hoe een financieringsaanvraag indienen bij BIO?

 • Elke BIO-financieringsaanvraag moet vergezeld worden van een businessplan om een eerste evaluatie van het project te kunnen uitvoeren. U vindt alle informatie betreffende de procedure op onze website, onder de tab “Een financiering aanvragen”.

 • Wat is het proces van een financieringsaanvraag?

 • U vindt de beschrijving van het investeringsproces hier.

 • Wat zijn de soorten financieringen toegekend door BIO?

 • BIO kan financieringen toekennen onder diverse vormen – participaties in kapitaal, quasi-kapitaal, leningen en waarborgen – en ze op maat aanpassen volgens de lokale omstandigheden en in functie van de noden van elk project. Bepaalde financieringen kunnen in lokale munt toegekend worden om de wisselrisico’s die rusten op de klant-ondernemingen te elimineren.

 • Wat zijn de bedragen van de door BIO toegekende financieringen?

 • U vindt die bedragen in onze brochure, die u hier kan downloaden.

 • Wat zijn de rentevoeten van de leningen?

 • De door BIO gehanteerde rentevoeten worden geval per geval bepaald en aangepast aan de omstandigheden van de lokale markt. BIO heeft een aanvullende rol, dat wil zeggen dat ze financieringen op lange termijn verleent die algemeen genomen niet door de traditionele commerciële banken toegekend worden. Zij ziet er dus op toe nooit te concurreren met de lokale instellingen, maar vult het bestaande aanbod aan.

 • Binnen welke termijn wordt er over mijn financieringsaanvraag beslist?

 • De duur van het investeringsproces tussen het eerste contact en de finale beslissing varieert geval per geval. Die hangt in het bijzonder af van de snelheid waarmee u eventuele nadere informatie levert.

 • Het lukt me niet om de checklist inzake het businessplan te downloaden.

 • Stuur een e-mail naar , wij bezorgen u hem onmiddellijk.

Veelgestelde vragen over de subsidies

 • Is een haalbaarheidsstudie echt onontbeerlijk in het slagen van mijn project?

 • Een dynamische en groeiende privésector is een onontbeerlijke voorwaarde voor een gezonde economie. Jammer genoeg kennen de ondernemingen niet allemaal dezelfde mate van succes. Door van tevoren een grondige analyse van hun project te voeren, kunnen de ondernemers hun succeskansen aanzienlijk vergroten. Het is dus aangeraden om een technische en financiële haalbaarheidsstudie te realiseren, zowel in het kader van de oprichting van een nieuwe onderneming als ook voor een uitbreidingsproject van een bestaande onderneming. Via die studie kan men het directieteam evalueren, de markt analyseren en de financiële uitvoerbaarheid van de investering beoordelen.

 • Hoe kan ik een subsidieaanvraag bij BIO indienen?

 • Het volstaat om het formulier van de subsidieaanvraag, dat u hier kan downloaden, volledig en juist ingevuld terug te mailen naar het adres . Als het formulier onvolledig is of als de vereiste documenten ontbreken, kan de subsidieaanvraag niet behandeld worden.

 • Wie kan een subsidie voor een haalbaarheidsstudie genieten?

 • U vindt de toekenningscriteria in onze brochure, die u hier kan downloaden.

 • Hoe wordt de subsidie overgemaakt?

 • BIO stort de subsidie toegekend aan de projectontwikkelaar en niet rechtstreeks aan de experten. Het is vervolgens zijn taak om de onafhankelijke experten te betalen. Het totaalbedrag wordt altijd in schijven betaald en de laatste schijf wordt gestort na verificatie en goedkeuring van de door de experten ingediende studie.

 • Het lukt me niet om het formulier van de subsidieaanvraag te downloaden.

 • Stuur een e-mail naar , wij bezorgen het u onmiddellijk.

 • Heeft u het antwoord op uw vragen in deze FAQ niet gevonden?

 • U kan een e-mail sturen naar of ons telefonisch bereiken op het nummer +32 (2) 778 99 99.