Opdracht

Afdrukken
De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een sterke privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

BIO investeert rechtstreeks in private projecten en levert zo een structurele bijdrage aan de socio-economische groei van het gastland. Aan het mandaat zijn strenge criteria verbonden in verband met de geografische doelen, financieringsmiddelen en vooral de ontwikkelingsimpact.

De informele economie in ontwikkelingslanden getuigt duidelijk van een groot dynamisme, maar de toegang tot financiering en tot kapitaal op lange termijn, de basis waarop de groei van iedere onderneming rust, is beperkt tot zelfs onbestaande voor een groot deel van de bevolking. Het banksysteem blijkt vaak niet aangepast aan de noden van de kleine ondernemer en laat op die manier geen ruimte voor de creatie van nieuwe activiteiten die inkomsten genereren.

De steun aan de privésector is dus een onmisbare schakel in de ontwikkelingshulp want het speelt een rol als motor voor de economische groei. Door goederen en diensten te produceren dragen de plaatselijke ondernemingen bij tot de verbetering van de levensstandaard van de bevolking, het versnellen van de technologische ontwikkeling, het dalen van de prijzen door het stimuleren van concurrentie, en het verhogen van de fiscale basis van het land, een noodzakelijke voorwaarde voor het financieren van infrastructuurwerken, onderwijs en gezondheidszorg.

Terug